Příměstský tábor

Během letních prázdnin pořádáme pro děti příměstský tábor, který je určen dětem od pěti do deseti let. Na minulých táborech jsme polečně jsme zachraňovali např. Bílou paní, kouzelnici Evelínku, cestovatele, který zabloudil v čase, pomáhali jsme Petru Panovi a spoustu dalších dobroudružství na nás ještě čeká. V letošním roce (2018) se setkáme již po šesté a jako každý rok nás čeká pět dní plných výletů, her, soutěží a spoustu zábavy s kamarády. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

První ročník Příměstského tábora jsme začli v roce 2013, pět krásných dní plné her a výletů.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tábor se koná každý rok - sledujte letáčky, fcb či naše stránky.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravidla Příměstského tábora
 
Seznam věcí na tábor:
  • sportovní oblečení přizpůsobené počasí (které se může ušpinit)
  • obuv - botasky nebo tenisky (pohodlná obuv)
  • svačinku (dle potřeby), pití, pláštěnku, čepici proti 
  • slunci, dobrou náladu (v případě 
  • koupání bude dětem předchozí den tábora sděleno, ať si 
  • vezmou plavky a ručník)
  • léky - pokud dítě nějaké užívá
  • náhradní oblečení (u menších dětí)
  • děti od 10ti let průkaz s fotografií na slevu jízdného
 
ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA
 
1. Rodič přivede své dítě ráno (pondělí,středa,čtvrtek,pátek do 8 hodin a úterý do 7 hodin) do klubovny Kamarádů, kde jej převezmou příslušní zodpovědní vedoucí. Dítě bude zdravé.
2. Dítě bude mít od rodičů sebou zajištěnou stravu a pití
3. Obsahem každodenního programu budou programy v nejrůznější formě, od výletů 
do blízkého i vzdáleného okolí, přes sportovní, zábavné, naučné hry po vyrábění.
4. Účastník se obléká dle počasí a charakteru tábora. Do uzavřených bot si vždy 
vezme ponožky. Sandály bez pásky, tzv. nazouváky, nejsou povoleny.
5. Účastník chodí pouze na vyhrazené WC. Po použití WC si umyje ruce mýdlem.
6. Je přísně zakázáno na táboře kouřit, pít alkohol nebo používat návykové látky.
7. Za nedovolené chování je účastník nucen splnit trest – nejčastěji kondiční cvičení.
8. V 17 hodin si rodiče děti v klubovně Kamarádů vyzvednou, pokud není dohodnuto jinak.
9. Dítě dodržuje pravidla slušného chování a poslouchá pokyny vedoucích.
10. Dítě neničí vybavení klubovny ani jiný cizí majetek, v případě škody jsou rodiče povinni vzniklou škodu uhradit nebo napravit.
 
 
OBECNÁ USTANOVENÍ
 
1. O zdraví táborníků se stará ustanovený zdravotník, kterému dítě 
nahlásí sebemenší úraz.
2. Rodiče nepošlou na žádný z jednotlivých dnů příměstského tábora dítě, které 
nebude zdravé, nebo bude jevit známky infekčního onemocnění, nebo které bylo v 
posledních třech dnech v kontaktu s osobou nakaženou infekční nemocí.
3. Dítě se bude řídit pokyny vedoucích.
4. Dítě dodržuje pravidla stanovená na začátku tábora. 
5. Bez souhlasu vedoucích nesmí nikdo opustit skupinu.
6. Bez svolení vedoucích je zakázána jakákoli manipulace se zápalkami a ohněm. 
7. Dítě nebude mít u sebe předměty vyšší hodnoty (mobil, cennosti). Pokud je přesto 
přinese, vedoucí nenesou za jejich ztrátu či poškození žádnou odpovědnost.
8. Při závažném porušení táborového řádu může být dítě z tábora vyloučeno a bude předáno 
rodičům bez nároku na vrácení peněz.
9. Dítě bude fotografováno v rámci činnosti, fotografie budou archivovány a je 
možné jejich použití při prezentaci a propagaci akce a činnosti sdružení např. v 
kronikách, tisku, na internetu apod. 
 

UPOZORNĚNÍ: děti nemůžeme pojistit proti úrazům a ztrátám. Pokud nejsou v současné době již pojištěny, doporučujeme uzavřít pojistku na dobu tábora. Pokud vaše dítě užívá některé léky, sdělte nám to první den při předání dítěte.

V případě závažného porušení táborového řádu bude dítě z tábora vyloučeno.
 
STORNO POPLATEK:
Dítě je možné ze závažných důvodů z tábora odhlásit. Je však nutné počítat s tím, že již nyní vznikají náklady související se zajištěním a přípravou 
tábora. Proto bude část již zaplacené ceny (zálohy) stržena  formou tzv. storno poplatku, který činí 500,- Kč.