Členové spolku

 

Mgr. Zuzana Černá - jednatelka spolku

Akce pro veřejnost (Burza dospělého oblečení, Zumba, Matematika Hejného...)

cerna.zuza@seznam.cz

 

 

 

Lucie Gombitová - zástupkyně jednatelky spolku

tel.: 737 762 475

Vedoucí Starších Kamarádů

Akce pro veřejnost (Bojovka, Burza pro dospělé, stánky, Celé Česko čte dětem…)

organizace akcí, kroužků, internetových stránek a facebooku, sponzorů.

l.gombitova@seznam.cz

 

Petra Štěpánková Nováková - hospodářka spolku

Vedení sportovního kroužku, Maškarní ples, Burza dětského oblečení...

 

Marie Fuksová - hlavní revizorka spolku

Pomáhá na Maškarním plese a Pohádkovém lese....

 

Lucie Hořejší - revizornka spolku

Šikovné ručičky, Maškraní Ples pro děti aj.

 

Štěpánka FIlipová - revizornka spolku

Akce pro veřejnost - Pohádkový les

 

Ing. Sylva Filipová

Akce pro veřejnost (hlavně pohádkový les)

Novinové články

Komunikace s MÚ Stochov

 

 

Kristýna Štáfková

Vedoucí kroužku Kamarádi

Akce pro veřejnost

 

 

Markéta Mašterová

Akce pro veřejnost

 

 

Barbora Slámová

Kroužek kamarádi, akce pro veřejnost

 

Naši členové se podílí na všech akcích pro Veřejnost.

 

 

A pak pomocníci  přátelé:

Monika MALCOVÁ - Akce pro veřejnost (Živý Betlém, pohádkový les)

Mgr. Robert FILIP - Akce pro veřejnost (hlavně pohádkový les)

Marek MAŠTERA  - Akce pro veřejnost, býval praktikantem u Mlaďat.

Michal ŠPÁŇA

Irena SAMKOVÁ

Iveta Vondráková - Ace pro veřejnost - Pexesiáda, Bývala vedoucí Mláďat.

Petra KVASNIČKOVÁ - Akce pro veřejnost (pohádkový les), malování na obličej

bc. Romana SLÁMOVÁ - Akce pro veřejnost – Betlém, Táborový pobyt

DiS. Petra VOJNOVÁ - Burza dětského oblečení

Mgr. Václava POCHMANOVÁ - Malování na boličej

Jirka ŠTRAUB st. - Akce pro veřejnost (Maškarní ples, Živý Betlém), Letní táborový pobyt

Mudr. Markéta VOBORSKÁ - Akce pro veřejnost (Živý Betlém, pohádkový les)

Týna Hyhlíkková - Akce pro veřejnost

Karla Špáňová

a mnoho dalších.